Inbound Marketing Strategija Trženja | Issimo Group
27/01/2016

Inbound Marketing Strategija Trženja

Strategija trženja

 

Strategija trženja po načelih Inbound Marketing metodologije

 

Inbound Marketing strategija trženja

je načrt kako bomo po Inbound metodologiji dosegli zastavljen cilj in je ključna za vaš uspeh. Izvajanje posameznih marketing ukrepov brez definiranega cilja in dobrega načrta vodi do slabih rezultatov in nesmiselno porabljenega denarja.

Zakaj potrebujete strategijo trženja?

–  Z Inbound strategijo trženja boste privabili svoje stranke, da vas same najdejo.
– Nič več »hladnega«klicanja dolgih spiskov iz baz, ki ste jih drago plačali ali z zamudnim delom sami ustvarili.
– Nič več pošiljanja e-sporočil neznanim osebam, ki se zaradi obilice nezaželene pošte takoj odjavijo.
– Vaš denar za marketing in reklamo boste ciljano in kontrolirano porabili.

Kako vam Inbound strategija trženja pomaga?

Inbound marketing program je skupek elementov, ki so prilagojeni vsakemu naročniku posebej glede na ciljno skupino kupcev, potrebe in cilje podjetja.

Skupaj z naročnikom definiramo:
1. SMART cilje (SMART = Specific (specifično), Measurable (merljivo), Attainable (dosegljivo), Relevant (merodajno), Timely (pravočasno))
2. Kje in kdo so idealne stranke oz. buyer persona?
3. Kje ciljni kupci »živijo« v digitalnem svetu?

Izdelamo načrt, ki vsebuje:
1. Analiza obstoječega stanja in predstavitev možnih izboljšav spletne strani iz tehničnega in trženjskega vidika.
2. Orodje za avtomatizacijo marketinga in upravljanje s potencialnimi strankami (lead management, marketing automation software).
3. Nabor tem, ki zanimajo idealne stranke v formatih, ki ustrezajo njihovemu vedenju na spletu.
4. Uredniški koledar, ki je načrt katere vsebine se bodo kdaj in kje objavile.
5. Promocijsko listo in plan za organske in CPC akcije.

Izvajamo plan in redno analiziramo rezultate. Za doseganje optimalnega učinka, nenehno prilagajamo načrt skladno z rezultati analiz.